top of page
adi dance dojo

מהי אדריכלות התנועה? ג

״אילו יכולתי להסביר לך את הכוונה במילים, לא היה שום צורך לרקוד זאת״ ~ איזדורה דאנקאן

 

בכל זאת אנסה להסביר במילים. ע

אדריכלות התנועה היא שפת תנועה לריפוי עצמי, ריקוד מדיטטיבי אל מחוזות פנימיים. ההנחייה ייחודית: הגוף הרוקד מדבר ללא מילים, משדר בהירות של גוף המנחה גוף. המילים בהנחייה נושרות על גבי המוסיקה כהשראה יצירתית.  ג

 

באופן בסיסי השיעורים מקנים כושר פונקציונלי ובריאותי. התנועות מיועדות להרחיב את המנעד התנועתי, הן בריאותית פונקציונלית והן כהרחבת יכולת הביטוי. רצפים של תנועה חוזרים על עצמם כמו מנטרות, משיעור אל שיעור ובונים היכרות בסיסית עם משפטי תנועה. ג

 

אדריכלות התנועה מבוססת על תרגול המחזק הקשבה לגוף הסומטי. ההנחיה המילולית מכוונת לתשומת לב לתחושות. את מתעוררת לחוש את תחושות גופך בריקוד.ג

 

ההתבוננות וההקשבה מפתחות כושר ריכוז. ההקשבה לתחושות מפתחת נוכחות בגוף. לומדות הבחנה חושית לזהות אופן תנועה מייטיבה. מנעד התנועה שלך יתרחב, ותוכלי לבחור איך לנוע באופן הטוב ביותר עבור גופך. הדיוק וההקשבה המעמיקה יאפשרו לך להבחין בין צרכי הגוף לצרכים הרגשיים והנפשיים. האיזון והסינכרון בין הגוף, הרגש/נפש יקנו לך ביטחון, שייכות ושקט פנימי. ג

 

אדריכלות התנועה מבררת את הקשר בין הגוף לנפש דרך תנועה. ההנחיה בשיעורים מכוונת למודעות הכרתית בעקרונות תנועה אוניברסליים. עקרונות התנועה מתגלים ברמה הפרקטית/גשמית, וברמה הרעיונית/רוחנית. דרך הגוף תוכלי להבין בפשטות בינה רוחנית המתגלה בין הגוף הרוקד, הדמיון החולם והלב היודע. כ

 

שפת התנועה מתבססת על תרגול הדמיה פנימית של מבנה הגוף ותנועתו. החיבור בין תחושה, דמיון ורגש מאפשר ריפוי עצמי. כשתרקדי, הריפוי יתרחש בינך לבין עצמך, ולכן אין זה מרחב ״טיפולי״ אלא מרחב שיאפשר לך לרפא את עצמך. תוך כדי תנועה תלמדי להכיר את גופך כפי שהוא, לשים לב לקולות הפנימיים העולים בתוכך להיות עדה להם. יחד עם זאת, החקירה הפנימית מתנהלת במרחב קבוצתי; הפנים והחוץ נפגשים כל העת, וכשתרקדי, תפתחי מיומנויות תנועה במרחב, כחלק מקבוצה. התירגול יאפשר בחירה לנוע באופן נעים, שמייטיב איתך ועם סביבתך.ש

 

תוך כדי ריקוד, מתפתחת מודעות מעודנת לתחושות ולרגשות. מחשבה ולב חוברים אל מדיטציה בתנועה המשחררת מדפוסי תנועה ותקיעויות. תנועה פאסיבית, לנוע ממרכז, לראות את הגוף מבפנים, לנוע ללא מאמץ מיותר ומינון רמות האנרגיה וטווחי תנועה הם חלק מהעקרונות המנחים של אדריכלות התנועה. י

בקורס השנתי נלמד להשתרש ולהרגיש את השייכות בגוף, לשלוח אנרגיה דרך הציר האנכי והמישורי, להכיר את הגוף כמבנה, את הקשרי הגוף והנפש.ד
 

אדריכלות התנועה מבססת ביטחון. היא מעוררת מודעות חושית מעודנת, חווית זהות שאינה תלויה בתעודה או בלאום; התנועה מרפאת את זכרונות הגוף באמצעות חלימה ערה, המתחוללת באופן טבעי ואינטואיטיבי. המצב המדיטטיבי בריקוד מעביר תהליכי ריפוי עצמי וגילוי של האמת הפנימית שבתוכינו. ד

 

תודה שקראת מילים אלו. אני מזמינה אותך ליצור קשר . י

“If I could tell you what it meant, there would be no point in dancing it”

― Isadora Duncan

bottom of page