top of page
31.png

אתגר 30 יום לרקוד

Dance in Tel Aviv

האתגר הוא ההתמדה. האתגר מיועד להעלות מודעות לטראומה ותסמונת פוסט טראומה... ולהרגיש איך דרך תנועה ריפוי מתחולל: לשחרר מועקות, להזרים אנרגיה ולהשיב שמחת חיים. י

אתגר 30 ימים לרקוד כל יום קצת, האתגר הוא לא הריקוד. האתגר הוא ההתמדה. ריפוי עצמי מצריך התמדה. תרקדי מתי שבא לך. האתגר חינמי. י

bottom of page