top of page

אתגר 30 יום לרקוד

31.png

אתגר 30 יום לרקוד

Dance in Tel Aviv

מותקית, האתגר מתחיל היום! אתגר 30 ימים לרקוד כל יום 3-5דק׳. תתחילי לרקוד בנווה צדק בתל אביב עם שולי ראנד ואמיר דדון. האתגר הוא לא הריקוד. האתגר הוא ההתמדה. י

30 Day Challenge to raise awareness to PTSD and trauma

 

אתגר 30 ימים לרקוד כל יום להעלאת מודעות לטראומה ותסמונת פוסט טראומה. ה

להרגיש איך דרך תנועה ריפוי מתחולל: לשחרר מועקות, להזרים אנרגיה ולהשיב שמחת חיים. י

אתגר 30 ימים לרקוד כל יום קצת: ריפוי עצמי מצריך התמדה. תרקדי מתי שבא לך, אבל תרקדי. י

בגיל 19 חוויתי טראומה בריאותית שטלטלה את עולמי ושינתה את מסלול חיי. צומת הדרכים הזו בחיי הפכה למאין מגנט עצום רב גרביטציה שממשיך להכתיב את מסלול חיי, כחקירה בלתי נלאית לחיפוש אחר מזור וריפוי. י המילה טראומה מרתיעה וגורמת לאנשים להתכווץ. עבורי זה מרפא ללמוד ולהבין, לשנות את הפרדיגמות, לעדכן את הנרטיב ולגלות את האפשרויות לריפוי. י בחרתי להקדיש 30 ימים להעלות ציטוטים ומידע ממומחים לריפוי טראומה: טראומות אישית, טראומה בין דורית, טראומה קולקטיבית. י מהו הפיל הלבן הבלתי מדובר בחדר: מה אנחנו מרפאות כשאנו רוקדות? רוקדים? י * הטראומה מנתקת אותנו מעצמינו מנתקת אותנו מתחושת ערך עצמי מנתקת אותנו מלחיות ברגע העכשווי איך הריקוד, התנועה המודעת, מרפאה? י לנוע ולרקוד מחבר אותי חזרה לגוף, חזרה לעצמי. אני רוקדת ומודעת לתחושות שלי. כשאני רוקדת טווח של רגשות עולה בי. אני מתעוררת למה שמתחולל בפנים, בעולמי הפנימי. י תנועה מודעת מחברת אותנו לעכשיו, למה שמתחולל בגוף ברגע הזה. י ריקוד משנה מצבי תודעה והינו מזור רב עוצמה ורב מימדי (לגוף, לרגש, לתודעה ולנשמה). י המשאלה והשאיפה שלי היא שטראומה וריפוי טראומה יהיו שגורים בשיח יום יומי ויעלו על סדר היום כחלק שגור בשיח נורמטיבי. אצל כולם. י

החוויה הטראומטית היא לעולם חוויה אישית. במקרים של אסונות טבע, מלחמות, הטראומה היא אישית אבל גם טראומה קולקטיבית. טראומה קולקטיבית יכולה להתגלגל מדור אל דור. בכך היא נהיית טראומה בין דורית. הקשבה לעצמנו, מחבר אותנו פנימה, ליציבות בלתי משתנה ולגילוי שקט פנימי. לומדים לחוות את עצמינו כחוויה חושית, מורגשת. כשאני מחוברת לידיעת העצמי שלי, בהירות מחשבתית מתייצבת ומתחזקת

חיבור לעצמי: לחוש את כפות הרגליים. לחוש את מפרק הירך. הגוף מדבר בתחושות. להקשיב

הטראומה היא לא האירוע עצמו, היא האופן שבו האירוע השפיע עלינו. האופן שבו החוויה נצרבה בתוכנו. טראומה היא כמו חוויה לא מעוכלת. תהליך עיכול של מזון הוא תהליך מורכב. המערכת מעבדת את המזון ומתמירה אותה לחומרי בניה ולהפקת אנרגיה זמינה. את הפסולת המערכת מסלקת. תהליך עיכול אפקטיבי משתמש במה שחיוני ומסלק את השאר. כשאנחנו חווים חוויה שאין לנו את הכלים לעכל או להכיל, עדות אמפטית מסייעת לנו בתהליך. הקשבה מאפשרת לתהליך למצות את עצמו. ריפוי בתנועה נובע מהיותו במערכת יחסים עם עצמנו, הנחת עין טובה כלפי עצמנו. נקודת מבט אוהדת, אוהבת ואמפטית. מערכת יחסים מבוססת על מרחב המתקיים בין לבין: ביני ובין הגוף שלי. ביני ובין המחשבות. ביני ובין הרגשות. המרחב הזה מתרווח בתוכנו כמרחב לריפוי.

bottom of page