top of page

אתגר 30 יום לרקוד

אתגר 30 יום פריז.png

אתגר 30 יום לרקוד

Dance in Paris

האתגר הוא ההתמדה. האתגר מיועד להעלות מודעות לטראומה ותסמונת פוסט טראומה. דרך תנועה ריפוי מתחולל: שיחרור מועקות, שינוי מצב האנרגיה ושמחת החיים. י

אתגר 30 ימים לרקוד כל יום קצת, מתחילות בפריז! האתגר אינו הריקוד, האתגר הוא ההתמדה. ריפוי עצמי מצריך התמדה. רקדי מתי שבא לך. האתגר חינמי. י

bottom of page